ENBÄR

Ensläktet är ett växtsläkte av träd och buskar inom familjen cypressväxter. Släktets systematik är omdiskuterad och mellan 50-67 arter förs hit. Enar förekommer över hela norra halvklotet; från Arktis till tropiska Afrika i den palearktiska regionen och till Centralamerikas bergskedjor i den nearktiska regionen.

Honkottarna är mycket karakteristiska med fruktliknande fjäll som smälter samman och bildar en bärliknande struktur som är 4-27 millimeter lång och som innehåller 1-12 hårda frön. Hos några arter är dessa ”bär” rödbruna eller orange, men vanligen är de blå. Dessa ”bär” är ofta aromatiska och används som krydda. Hur lång tid det tar för fröna att mogna varierar mellan arterna, från 6 till 18 månader efter pollinering.

Enbär används vid produktion av gin och genever och vid bryggning av sahtiöl. De användes även för att krydda öl innan humlet kom i generellt bruk.