KANEL

Kryddan kanel utgörs av bark från olika arter av kanelträd. Ugnstorkad och hoprullad bark ger kanelstänger. Torkad bark kan också malas till pulveriserad kanel. I somliga länder, speciellt i Brasilien, kryddas även med blomknopparna.

Kanel tillhör de tidigast använda kryddorna. Den användes av grekerna redan 50 f Kr och omnämns även i Nya Testamentet.

Kanel ingår i många traditionella kryddblandningar, t ex curry och garam masala.

CINNAMON

As a spice, cinnamon is the bark of many varieties of the cinnamon tree. Oven-dried and rolled bark is called a cinnamon stick. The dried bark may also be ground into powdered cinnamon. In some countries, especially Brazil, the flower buds are also used as a condiment.

Cinnamon is one of the earliest spices used. It was used in Greece as early as 50 BC and is mentioned in the New Testament.

Cinnamon is an ingredient in many spice mixtures, such as curry and garam masala.