CHILI

Chilipeppar, är dels en sortgrupp inom arten spanskpeppar, dels ett generellt samlingsnamn på arter och sorter inom släktet spanskpeppar och då med särskild hänvisning till dess frukter. Från arterna i detta släkte kommer många starksmakande kryddor som till exempel paprika, habanero och tabasco. Frukterna används i matlagning hela eller i delar, färska, torkade eller rökta (chipotle).

Chilifrukten innehåller capsaicin som gör att de smakar starkt. Hettan mäts i enheten scoville. Paprika ligger på mellan noll och 100 scovillegrader, jalapeño på 2 500–5 000 och rent capsaicin på 16 miljoner. Den hetaste chilifrukten är naga viper som har uppmätts till 1,3 millioner scovillegrader och, konstigt nog, är framodlad i England. De största mängderna capsaicin återfinns framförallt i fruktens fröfäste och mellanväggarna. Det går ofta enkelt att minska styrkan genom att skära bort dessa delar av frukten. Äter man regelbundet chilipeppar så ökas successivt toleransnivån för dess styrka.